ÁGORA. ULTIMOS NUMEROS DISPONIBLES EN DIGITAL

jueves, 11 de abril de 2013

Anna Rossell: cuatro poemas en catalán, con traducción al español de la misma autora/ Antología actual de poesía española 1/5


CUATRO POEMAS DE ANNA ROSSELL/ ANTOLOGÍA ACTUAL DE POESÍA ESPAÑOLA /1/5


(Original en catalán y traducción al español por Anna Rossell, selección de poemas realizada por la misma autora)

 


                       1
ELOGI DE LA DISCRECIÓ / Elogio de la discreción

(català)

ELOGI DE LA DISCRECIÓ

Ompliu l’espai i el temps amb les paraules
i espai i temps se us escolen entre els dits.

Definir el substantiu amb els mots,
-vana arrogància-
quan la substància habita
entre els replecs.

Escoltar-te per dins
els batecs del teu jo,
després mirar, palpar,
riure, plorar,
inspirar,
olorar,

cercar ... .

No donar res per fet,
per sabut,
entendre per la pell,
conèixer per l’esglai,
pausadament.

Oblidar per percebre
de nou,
aprendre el llenguatge mut
dels sentits verges,
tornar a néixer.

Callar per copsar l’essència de les coses.
Després mirar
uns ulls


                      (De La ferida en la paraula, ed. Montflorit, Barcelona, 2010)

         *

(Español)

ELOGIO DE LA DISCRECIÓN

LLenáis tiempo y espacio con palabras
y espacio y tiempo se os escapan por los dedos.

Definir lo sustantivo con palabras
-vana arrogancia-,
si la sustancia habita
entre los pliegues.

Escucharte por dentro
los latidos de tu yo,
después mirar, palpar,
reír, llorar,
inspirar,
oler,

buscar... .

No dar nada por hecho,
por sabido,
entender por la piel,
conocer por el espanto,
pausadamente.

Olvidar para percibir
de nuevo,
aprender el lenguaje mudo
de los sentidos vírgenes,
renacer.

Callar para captar la esencia de las cosas.

Después mirar
unos ojos
                        
                         (De La ferida en la paraula, ed. Montflorit, Barcelona, 2010)


                    2
UN DIA QUALSEVOL... / Un día cualquiera...


(Català)

                  (A Cristina, a Eloy)

Un dia qualsevol
-anaves a comprar-
t’ha vingut a festejar
la Dalladora,
els homes de les bates
t’han dit que t’esperava davant
de la finestra amb un somrís,
has girat a poc a poc
l’esguard i l’has vist
recolzada a l’ampit
al fons del passadís.

Cap lluna l’acompanya.

Lluna, lluna, el teu cavall
galopa desbocat sense genet,
cavalca en la foscor, cavalca
al seu destí,
l’estrèpit solca l’aire al vertigen
del seu pas, cavalca cert.

I tu no l’acompanyes.

El crit t’esfereeix el pit,
et retruny al cervell l’espant de l’abisme
de l’ignot, la gola insondable
del no-res, davallaràs l’avenc, t’engolirà
un fred ventre sense llum, sense llindar.

Cap lluna t’hi acompanya.

Lluna, lluna, el teu cavall
galopa desbocat, porta un genet,
cavalca en la foscor, cavalca
al seu destí,
l’estrèpit solca l’aire al vertigen
del seu pas, cavalca cert.

I tu no l’acompanyes.

Una veu tèbia a cau d’orella et diu
el nom, t’acarona la llum que encara tens,
t’ofereix un balcó –hi ha tantes veus a baix-,
et xiuxiueja versos de bressol.
El balcó té un llindar.

Lluna, lluna, el teu cavall
galopa amb el genet, cavalca
per la nit vers l’horitzó, cavalca
amb la manada, les brides
a les mans.

Despunta l’alba.

                                        (inèdit, El Masnou, 06-10-2012)

         *

(Español)
                            (A Cristina, a Eloy)

Un día cualquiera
-ibas de compras-
te ha venido a cortejar
la Segadora,
los hombres de las batas
te han dicho que ella te esperaba
sonriente delante de tu reja,
has vuelto lentamente
la mirada y la has visto
apoyada en el repecho
al fondo del pasillo.

Ninguna luna la acompaña.

Luna, luna, tu caballo
galopa desbocado sin jinete,
cabalga en la negrura, cabalga
a su destino,
el estrépito surca el aire al vértigo
de su paso, cabalga decidido.

Y tú no le acompañas.

El grito te desgarra el pecho,
retumba en el cerebro el espanto del abismo
de lo ignoto, la garganta insondable
de la nada, descenderás la sima, te engullirá
un frío vientre sin luz, sin umbral.

Ninguna luna te acompaña.

Luna, luna, tu caballo
galopa desbocado, lleva un jinete,
cabalga por lo oscuro, cabalga
a su destino,
el estrépito surca el aire al vértigo
de su paso, cabalga decidido.

Y tú no le acompañas.
Una voz tibia te dice al oído
el nombre, te acaricia la luz que todavía tienes,
te ofrece un balcón –hay tantas voces abajo-,
te susurra versos de cuna.
El balcón tiene un umbral.

Luna, luna tu caballo
galopa con el jinete, cabalga
por la noche hacia el horizonte, cabalga
con la manada, las bridas
en las manos.

Despunta el alba.

                                      (inédito, El Masnou, 06-10-2012)


                          3

BERLíN, PORTA DE BRANDEMBURG / BERLÍN, PUERTA DE BRANDEMBURGO

(català)

Berlín, Porta de Brandemburg

Berlín, Cora-Berliner-Straße eins 
parlen milions de morts des del ciment
des de la pedra freda i uniforme de l’horror
clama la immensitat del silenci eixordador
reclama la presència dels absents
és un ciment igual un mateix negre igual
infinita planura homogènia de la mort
de sofriment igualment infinit i quotidià
d’incertitud igual no té noms el ciment
són tants milions els noms criden al cel
els noms i el cel resta mut a tantes veus
la raó emmudeix davant de tantes morts
la mort m’engoleix a poc a poc em porta
pels passadissos foscos del ciment tenen
un destí cert és intricat però cert m’aïlla
del exterior la mort m’atrapa en el si
del laberint és de ciment de cendra
aquesta mort em travessa la pell amb els dits fins
em fa un nus a la gola aquesta mort m’ofega
amb mà potent i decidida aquesta mort la mort
té les parets altes i fosques empetiteix
redueix esvaeix del tot aquesta mort
el sòl sota els meus peus és insegur no és llisa la por
que em posseeix l’ofec és ondulat no hi ha cel enllà
de les parets tan petita em sento dins la mort
hi falta l’aire dins de la foscor el ciment
el ciment ho envaeix tot presència absoluta
del ciment presència absoluta de la mort
és vertical la mort i horitzontal
horitzontals són les tombes de tants morts
no ocupen les tombes aquests morts ocupen
l’aire que no hi ha són cendra de ciment
són record de cendra del passat companyia
de cendra en el present cendra perquè no sigui
en el futur aquí els camins són tants i tants camins
porten al destí cert porten al mateix lloc aquest
camins camins que porten a més i més camins
que condueixen de nou a més camins replecs
matisats del sofriment algú de sobte travessa
al lluny el meu algú altre més enllà em veu
des del seu un tercer home creua el meu camí
tots anem sols són solitaris i de molts aquests
camins és solitari i de milions aquest destí
el camí de la mort és ben igual diferentment igual
prové de distints llocs aboca al mateix lloc aboca
al mateix lloc aboca al mateix lloc
aboca al mateix
lloc


                              (del poemari Àlbum d’Absències, Ed. Playa de Ákaba, 2013)


Berlín, Puerta de Brandemburgo

(español)

Berlín, Cora-Berliner-Straße eins
son millones las voces de los muertos hablan
desde el cemento desde la piedra fría y uniforme
del horror clama ensordecedor un inmenso silencio
reclama la presencia de los muertos
es un cemento igual un mismo negro igual
infinita llanura homogénea de la muerte
de sufrimiento igualmente infinito y cotidiano
de incertidumbre igual no tiene nombres el cemento
son tantos millones los nombres gritan al cielo
los nombres y el cielo no responde a tantas voces
la razón enmudece ante estas muertes
la muerte me engulle poco a poco me lleva
por los oscuros pasillos del cemento tienen
un destino cierto es intricado pero cierto me aísla
del exterior la muerte me atrapa en el seno
del laberinto es de cemento de ceniza
esta muerte me atraviesa la piel con dedos finos
esta muerte me hace un nudo en la garganta
me ahoga con mano férrea y decidida esta muerte
la muerte tiene las paredes altas y oscuras
empequeñece reduce evapora del todo esta muerte
el suelo bajo mis pies es inseguro no es llano el miedo
que me posee el ahogo es ondulado no hay cielo
más allá de las paredes tan pequeña me siento en el seno
de la muerte falta el aire en esta oscuridad el cemento
el cemento lo invade todo presencia absoluta
del cemento presencia absoluta de la muerte
es vertical la muerte y horizontal horizontales
son las tumbas de los muertos no ocupan las tumbas
estos muertos ocupan el aire que no hay son de ceniza
de cemento son recuerdo de ceniza del pasado compañía
de ceniza en el presente ceniza por que no sea en el futuro
aquí los caminos son tantos y tantos caminos llevan
al destino cierto conducen al mismo lugar estos caminos
caminos que llevan a más y más caminos
que conducen de nuevo a más caminos repliegues
matizados del sufrimiento alguien de repente atraviesa
a lo lejos el mío alguien más allá me ve desde el suyo
un tercer hombre cruza mi camino vamos solos
son solitarios y de muchos los caminos es solitario y de millones
el destino el camino de la muerte es igual diversamente igual
proviene de distintos lugares aboca al mismo lugar aboca
al mismo lugar aboca al mismo lugar
aboca al mismo
lugar

              (del poemario Àlbum d’Absències, Ed. Playa de Ákaba, 2013)


                             4 

           M’HO HE IMAGINAT.../Lo he imaginado...

                 para Ágora, la última seguidora de esta tertulia, este poema, 
                              a modo de bienvenida


(Català)

M’ho he imaginat
per conjurar la por:
dormir per sempre més,
entrar lentament en un son dolç,
no sentir res, sols la fiblada
de l’alliberament final.


Després,
el buit que hauré deixat
serà de tots,
la gran mascarada de la justícia
haurà sembrat
dolor,
i amb cada sentència executada,
el mateix clam:


Cap albada serà més una esperança
per als vius,
tan sols un altre últim dia
per a un reu, que pots ser tu
o puc ser jo.

                                                    
                                              (Anna Rossell, A Quatre Mans)

             *

(Español)

Lo he imaginado
por conjurar el miedo:
dormir eternamente,
entrar lentamente en dulce sueño,
no sentir nada, sólo el aguijón
de la liberación final.

Después,
el vacío que dejaré
será de todos,
la gran mascarada de la justicia
habrá sembrado
dolor,
y con cada sentencia ejecutada,
este clamor:

Ya ningún alba volverá a ser una esperanza
para los vivos,
tan sólo otro último día
para un reo, que puedes ser tú
o puedo ser yo.


                                                         (Anna Rossell, A Quatre Mans)
                                      ANNA ROSSELLAnna Rossell (Mataró, Barcelona, 1951), doctorada en Filología Alemana. Profesora de literatura alemana en el Departamento de Filología Inglesa y Germanística de la Universidad Autónoma de Barcelona hasta diciembre 2009. Desde 1978 se ha dedicado a la enseñanza de la lengua y la literatura alemanas, así como a la traducción literaria del alemán al español, a la crítica y a la investigación literarias, sobre todo en Barcelona, Bonn y Berlín. Durante los años 2002 y 2003, y a la gestión cultural. Miembro del comité organizador de los encuentros literarios bianuales entre continentes (Asociación Cultural TRANSLIT). Esta edición, Translit’03-Mercat d’històries, celebrada en el CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) en diciembre del 2003, se dedicó a la literatura subsahariana y caribeña. Colabora asiduamente como crítica literaria y articulista en Quimera. Revista de Literatura, Culturas (La Vanguardia), Contemporary Literary Horizonts, Bocadesapo. Revista de arte, literatura y pensamiento, Revista de Filología Alemana, entre otras. En el año 2001, finalista del Premio de Poesía Goleta y Bergantí con el poemario La veu per companya, en 2010 finalista del I Concurso de Microrrelatos Lorenzo Silva. 

Entre sus obras no académicas se encuentran los libros de viajes Mi viaje a Togo (Montflorit, 2006), Viaje al país de la tierra roja (inédito), los poemarios La ferida en la paraula, (Montflorit, 2010), Quadern malià / Cuaderno de Malí (2011), Àlbum d’Absències (2013), Microscopios eróticos (obra colectiva de microrrelatos (Ediciones de la Universidad de Salamanca, 2006) y las novelas Mondomwouwé (2011) y Aquellos años grises (2012). Ha publicado microrrelatos en La Lluna en un Cove (nº 27), 2011 y en la antología Vilapoética (2011).  

Sus poemas han sido incluidos en muchos trípticos y antologías (-No, no! crida la meva veu- en El Laberinto de Ariadna. Pliego de Poesía, Nº 21, 2010) o en revistas culturales (-Vida de mort-, en El Clavell. Revista de Cultura, Premià de Mar, nº 1, 1997, en Contemporary Literary Horizonts y en la antología Grito de mujer (Primer Festival Internacional de Poesía), entre otros, así como en diversos blogs literarios.


   BIBLIOGRAFÍA DE ANNA ROSSELL

PUBLICACIONES

1979:
Rossell, A.(1979), Actitudes normativas frente al lenguaje, en Anuario del Departamento de Inglés UAB, Bellaterra, pp. 47-70.


1983:
Rossell, A (1983), Aportaciones de la lingüística a la enseñanza de lenguas, en Revista de la Sociedad Española de Lingüística (13,1), Madrid, pp. 188-198.


1984:
Rossell, A (1984), El enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas extranjeras: ¿un enfoque metodológico útil?, en Anuari d’Anglès 1984, Bellaterra, pp. 45-52.

1986:
Traducción del alemán al catalán del texto de Christian Däubler, Bekenntnis zur Nation (título en catalán: El congrés ‘cultura i nació’, a Goslar), en Revista de Catalunya, núm. 3, diciembre de 1986.


1987:
Traducción del alemán al catalán del texto de Ursula Tjaden, In seinem Wesen ganz ein Künstler (título en catalán: Helios Gómez o l’expressionisme militant), en Revista de Catalunya, núm. 8, marzo de 1987.

Traducción del alemán al castellano de la novela de Thomas Mann, Der Erwählte (título en español: El Elegido), Edhasa, Barcelona, 1987 (pp. versión española: 309).

Adaptación pedagógica y supervisión de la traducción del alemán al español del método de autoaprendizaje de alemán como lengua extranjera:
Ruth Rach, El alemán a punto (Breakthrough German) (1987), SGEL, Madrid. (pp. versión española: 255).


1989:
Traducción del alemán al castellano del ensayo de Marcel Reich-Ranicki, Thomas Mann und die Seinen (título en español: Thomas Mann y los suyos), Tusquets, Barcelona, 1989 (pp. versión española: 264).


1992:
Rossell, A, Von der Texterschließung in den Anfangsstufen des Fremdsprachenlernens. Eine vernachläßigte Praxis, en Die Sprachen im Europa der einheitlichen Akte, Institut de Ciències de l’Educació Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 104-110.

Rossell, A, Tratamiento metodológico del texto literario en la clase de alemán como lengua extranjera, en A. Regales (ed.), Filología Alemana y Didáctica del Alemán, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 381-402.


1993:
Traducción del alemán al castellano de la novela de Jakob Arjouni, Happy birthday Türke (título en español: ¡Happy birthday, turco!), Virus, Barcelona, 1993 (pp. versión española: 161).

1994:
Duñach, E., Esteve, O. y Rossell, A. (eds.) (1994), DaF aus spanischer Sicht. Primeres Jornades sobre l’Ensenyament de l’Alemany en Contextos Hispànics. Perspectives Metodològiques, Institut de Ciències de l’Educació UAB (227 pp.).

Rossell, A (1994), Von den Vorteilen der Muttersprache für den Fremdsprachenerwerb, en E. Duñach, O. Esteve y A. Rossell (eds.), DaF aus spanischer Sicht. Institut de Ciències de l’Educació UAB, pp. 175-182.


1996:
Rossell, A., Springer, B., (eds.) (1996), La Ilustración y el Romanticismo como épocas literarias en contextos europeos, Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, 1996. D.L. B. 15.582-1996 (102 pp.)

Rossell, A (1996), La ilustración alemana: del racionalismo a la razón sensible, en A. Rossell, B. Springer (eds.), La Ilustración y el Romanticismo como épocas literarias en contextos europeos, Servei de Publicacions de la UAB, Bellaterra, pp. 45-62.

Rossell, A. (1996), Manual de Traducción. Alemán / Castellano, Gedisa, Barcelona (222 pp.).


1997:
Publicación del poema Vida de mort, en El Clavell. Revista de Cultura, Premià de Mar, núm 1 (1er trimestre 1997), p. 2. D. L. B-11508-97


1998:
Rossell, A (1998), Nahm Piscator nicht Anteil am spanischen Bürgerkrieg?, en Deutscher Akademischer Austauschdienst (ed.), Germanistentreffen, Tagunsbeiträge. Deutschland-Spanien-Portugal, Leipzig, pp. 179-200.

Anna Rossell: : La construcción del vacío femenino en Effi Briest y La Regenta, en: Lectora, Dossier: Mujer y fin de siglo. ISSN:1136-5781, núm. 3 (1997), Lleida, 1998. pp. 125-135.


1999:
Rossell, A (1999), La construcción del vacío femenino en Effi Briest y La Regenta, en Túa Blesa (ed.), Tropelías. Revista de Teoría de Literatura y Literatura Comparada, Nº 7-8 (1996-1997), Zaragoza, pp. 363-368.

Rossell, A (1999), Vingué Piscator a Catalunya el 1936? De la Unió Soviètica als EUA passant per París i Barcelona, en Els Marges, nº 63 (mayo 1999), pp. 89-104.

Rossell, A (1999), Erwin Piscator und das katalanische Theater des spanischen Bürgerkrieges, en Rolf Günter Renner y Marisa Siguán (eds.), Selbstbild und Fremdbild. Aspekte wechselseitiger Perzeption in der Literatur Deutschlands und Spaniens, Edició Forum 1, ed. Idiomas, pp. 134-146.


2001:
Parra Membrives, E (coord.) (2001), Diccionario de personajes históricos y de ficción en la literatura alemana, Concepción, selección y redacción de las obras y los personajes relativos al naturalismo a cargo de A. Rossell, Verbum, Madrid (449 pp.).


2002:
Anna Rossell, La historia como metafísica. Recensión de la novela de W.S. Sebald Austerlitz, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 220 (septiembre 2002), pp. 73-75.

Anna Rossell, La nada inmensa. Recensión del poemario de Hans Magnus Enzensberger Más ligero que el aire, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 222 (noviembre 2002), pp. 77-80.

2003:
Anna Rossell, Cuando la historia es literatura. Recensión de la novela de Erich Hackl, Adiós a Sidonie, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 227 (marzo 2003), Barcelona, pp. 78-81.

Anna Rossell, El secreto del éxito. Doble recensión de las novelas de Henning Mankell, La falsa pista y Comedia Infantil en Quimera. Revista de Literatura, núm. 228-229 (abril 2003), Barcelona, pp. 114-117.

Anna Rossell, Literatura de los sentidos. Recensión de la novela de Marcel Beyer, Espías, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 231 (junio 2003), Barcelona, pp.. 75-77.

Anna Rossell, Un Bildungsroman a la altura de los tiempos. Recensión de la novela de Christoph Hein Willenbrock, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 234 (septiembre 2003), Barcelona, pp. 62-65.

Anna Rossell, Un brindis por la intertextualidad universal, artículo, en Quimera. Revista de Literatura, noviembre, núm. 236 (noviembre 2003), Barcelona, pp. 5-6. También en Transversal.

Anna Rossell, Diccionario de Personajes Históricos y de Ficción en la Literatura Alemana (Reseña del libro), Eva Parra Membrives (coordinadora), ed. Verbum SL, 2001, ISBN: 84-7962-197-4, en Fòrum. Anuari de l’Associació de Germanistes de Catalunya, núm. 10-2003, ISSN: 1130-0256, pág. web de la A.G.C.: http://www.fut.es/~asgc/


2004:
Anna Rossell, Literatura multicultural a Barcelona. Translit ’03 –“Mercat d’històries”, artículo, en Transversal. Revista de Cultura Contemporània, núm. 22 (enero 2004), Lleida.

Anna Rossell, Una opción para la paz. Artículo de opinión, febrero 2004, en Veröffentlichungen einzelner Mitglieder, pág. web de la A.G.C.: http://www.fut.es/~asgc/

Anna Rossell, Entrevista a Abdourahman A. Waberi, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 241 (marzo 2004) Barcelona, pp. 56-61.

Anna Rossell, La percepción del tiempo y de la historia en Austerlitz, de W. G. Sebald, en María José Domínguez, Barbara Lübke, Almudena Mallo (eds.), El alemán en su contexto español. Deutsch im spanischen Kontext, Universidade de Santiago de Compostela, 2004, pp. 577-589.

Anna Rossell, El alma al descubierto, Recensión de la novela de Franz Werfel, Los cuarenta días del Musa Dagh, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 249 (octubre 2004), Barcelona, pp. 64-66.

Anna Rossell, Viatge a Togo (Libro de viajes), en Veröffentlichungen einzelner Mitglieder, pág. web de la Associació de Germanistes de Catalunya (A.G.C.): http://www.fut.es/~asgc/ 155 pp.

Anna Rossell, Viaje a Togo (Libro de viajes), traducción del original catalán arriba mencionado, en Veröffentlichungen einzelner Mitglieder, pág web de la Associació de Germanistes de Catalunya (A.G.C.): http://www.fut.es/~asgc/ 165 pp.

Anna Rossell, Elfriede Jelinek, Premio Nobel de Literatura 2004, artículo en Quimera. Revista de Literatura, núm.251 (diciembre 2004) Barcelona, pp. 4-5.

2005 :
Anna Rossell, Diccionario de Personajes Históricos y de Ficción en la Literatura Alemana (Recensión del libro), Eva Parra Membrives (coordinadora), en Macià Riutort y Jordi Jané (eds.), AGC Associació de Germanistes de Catalunya. Fòrum 10. Deutsch-spanische Zwischenwelten - Neue Horizonte für die spanische Germanistik zu Beginn des 21. Jahrhunderts, ISBN 84-477-0901-9, pp.495-496.

Anna Rossell, Irracionalmente humanos. Recensión de la novela de Dezsö Kosztgolányi, Anna la dulce, artículo en Quimera. Revista de Literatura, núm. 252 (enero 2005) Barcelona, pp. 79-81.

Anna Rossell, La realidad fabulada o el realismo del mito. Recensión de la novela de Gary Victor, El diablo hechizado por un perfume de limoncillo, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 254 (marzo 2005) Barcelona, pp. 57-59.

Anna Rossell, Renovación y tradición en el teatro de Marieluise Fleißer: el ‘Volksstück’ de los años 20, artículo, en Christoph Ehlers, Antón Haidl Dietlmeier (eds.), III. FAGE-Kongress (CD-Rom), Málaga, 2005. ISBN: 84-607-5653-X.

Anna Rossell, Los fundamentos bíblico-cristianos de la concepción de la feminidad y del amor en Fausto de Goethe, artículo, en Carme Riera, Meri Torras, Isabel Clúa y Pau Pitarch (eds.), Los hábitos del deseo, edicions Excultura, Valencia, 2005, pp. 231-235. ISBN: 980-6647-03-3.

Anna Rossell, Y es que el Danubio no es azul. Elfriede Jelinek, La pianista, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 265 (diciembre 2005) Barcelona, pp 72-74.

Anna Rossell, Die Liebe als ewige Sehnsucht in Goethes Faust, artículo, en RdFA (Revista de Filología Alemana. Publicaciones de la Universidad Complutense de Madrid, núm. 13, Madrid, 2005, pp. 31-46. ISSN: 1133-0406.

Publicación de diversas participaciones en mesas redondas relativas a la problemática de la situación de la Filología Alemana en España:
a) Mesa redonda nº 4: Welchen konkreten Fragen und Problemen sieht sich die Deutsche Philologie gegenwärtig gegenübergestellt?, pp. 95-113.
b) Mesa redonda nº 5: Aufgaben und Ziele der deutschen Literaturwissenschaft und Vermittlung der deutschsprachigen Literatur, pp. 114-138.
c) Mesa redonda nº 8: Vorschläge zur Forschung und Lehre im Bereich der Literatur und Landeskunde, pp. 198-214.
En: Michael Dobstadt y Nadja Nitsche (eds.), Bilanz und Perspektiven der Germanistik in Spanien. Internationale Fachtagung in Salamanca 24. bis 26. Oktober 2002. Virtuelle Beiträge zur spanischen Germanistik I, edition g-daf-es.net 2005, http://www.g-daf-es.net/salamanca_2002/

2006:
Anna Rossell, Mi viaje a Togo. Ilustrado por Pilar Millán, Editorial Montflorit, Barcelona, 2006. ISBN: 84-95705-36-2

Anna Rossell, Ningún lugar en el mundo, en Quimera. Revista de Literatura, (febrero o marzo), Barcelona, 2006.

Anna Rossell, La identidad o la vida. Recensión de la novela de Anita Heiss, El diario de Mary Talence, en: Quimera. Revista de Literatura, núm. 269-270 (abril 2006), Barcelona, pp. 85-86.

Anna Rossell, La memoria rescatada. Recensión de la novela de Helga Schneider, No hay cielo sobre Berlín, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 273 (julio-agosto 2006), pp. 96-97.

Anna Rossell, Viena, 1900, un retrato social. Arthur Schnitzler, El Teniente Gustl, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 274 (septiembre 2006), pp. 68-69.

Anna Rossell, ¡Pobre héroe de guerra! Recensión de la novela de Stefan Zweig, La impaciencia del corazón, en La Vanguardia / Culturas, 27-09- 2006, pp. 12-13.

Anna Rossell, Los escritores antifascistas alemanes en la guerra civil española, en Macià Riutort y Jordi Jané (eds.), Fòrum. Literatura i Compromís. Miscel•lània en Honor del Prof. Dr. Knut Forsmann, Arola Editors, Tarragona, 2006, pp. 303-321. ISBN: 10: 84-96639-28-2 / 13: 978-84-96639-28-7
Anna Rossell, Petr Ginz, Diario de Praga, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 275 (octubre 2006), Barcelona, 2006, p. 67.

Coautora de:
V.V.A.A., Microscopios eróticos, Ediciones de la Universidad de Salamanca, Salamanca, 2006. ISBN: 84-7800-440-8

Anna Rossell, Escuela austriaca de nuevo cuño, en La Vanguardia / Culturas, 15-11-2006, p. 12.


2007:
Anna Rossell, El valor de lo irreverente. Elfriede Jelinek, Bambilandia. Babel, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 278 (enero 2007), Barcelona, 2007, p. 70. También en Contemporan Orizon Literar, nº 1 January-February 2010: http://contemporaryhorizon.blogspot.com/2010/02/contemporary-horizon-magazine-issue-no_5228.html

Anna Rossell, Erich Fried, la voz de la denuncia, en La Vanguardia / Culturas, 24-01-2007, p. 13.

Anna Rossell, El ensayo de un clásico. Marcel Reich-Ranicki, Los abogados de la literatura, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 283 (junio 2007), Barcelona, 2007, pp. 64-65.

Anna Rossell, Manifestaciones poéticas de la identidad en la literatura de autores neoalemanes: ¿a qué llamamos literatura intercultural?, en Revista de Filología Alemana (RdFA), Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 2007, vol. 15, pp. 127-137, ISSN: 1133-0406

Anna Rossell, El desamor de la historia o una historia de desamor, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 287 (octubre 2007), Barcelona, 2007, pp. 74.

Anna Rossell, Un espíritu romántico en tiempos de exterminio, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 288, (noviembre 2007), Barcelona, pp.64-65.

Anna Rossell, Sobre catástrofes. Alexander Kluge, El hueco que deja el diablo, en La Vanguardia / Culturas, 7-11-2007, p. 8.


2008:
Anna Rossell, El virtuosismo de la concisión. Inka Parei: El principio de la oscuridad, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 291(febrero 2008), p. 57.

Anna Rossell, Entrevista a Marcel Beyer, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 292 (marzo 2008), pp. 20-24.

Anna Rossell, Literatura de las ruinas, Obras Completas, Wolfgang Borchert, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 295 (junio 2008), pp. 78-79.

Anna Rossell, Narrativa universal centroeuropea, Joseph Roth, Job y La rebelión, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 296/7 (julio-agosto 2008), pp. 96-97.

Anna Rossell, Un estudio sobre la violencia, Heinrich Böll, El honor perdido de Katharina Blum, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 298 (septiembre 2008), p. 66.

Anna Rossell, Conversaciones desiguales, Hans Magnus Enzensberger, Josefine y yo, en Quimera Revista de Literatura, Barcelona, núm. 299 (octubre 2008), p. 77

Anna Rossell, Letras alemanas desde la posguerra, Cecilia Dreymüller, Incisiones. Panorama crítico de la narrativa en lengua alemana desde 1945, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 300 (noviembre 2008), p. 74.

2009:
Anna Rossell, Adalbert Stifter, pintor de modelos de noble humanidad, en La Vanguardia / Culturas, núm. 343 (14 enero 2009).

Anna Rossell, Nueva picaresca alemana. Sasa Stanisic, Com el soldat repara el gramòfon, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 304 (marzo 2009), p. 68.

Anna Rossell, Paraíso roto, Ruby Slepperjack, Honrar al sol, en La tertulia literaria de Anna Rossell, http://www.annarossell.blogspot.com, marzo 2009.

Anna Rossell, Cuando el inglés es yoruba. Amos Tutuola, El bebedor de vi de palma, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 305 (abril 2009), p. 104. También en Bocadesapo. Revista de arte, literatura y pensamiento, mayo 2010: http://agendabds.blogspot.com/2010/05/cuando-el-ingles-es-yoruba-por-anna.html.

Anna M. Rossell, Händler, Ernst-Wilhelm (Stadt mit Häusern / Ciudad con casas, 1995); Knauer, Sebastian (Erich lebt / Erich vive, 1999); Schütz, Helga (Vom Glanz der Elbe / El brillo del Elba, 1995 y (Grenze zum gestrigen Tag / Frontera con el día de ayer, 2000); Woelk, Ulrich (Rückspiel / Partido de vuelta, 1993) en Manuel Maldonado Alemán (Coord.), La narrativa de la unificación alemana. Autores y obras, Peter Lang A. G., Berna, 2009, pp. 120-123; 187-189; 273-278; 322-326 respectivamente. ISBN: 978-3-03911-706-2.

Anna Rossell, W. G. Sebald: Literarische Erinnerung als letzte Hoffnung gegen Zerstörung und Tod, en Marisa Siguán, Jordi Jané, Loreto Vilar y Rosa Pérez Zancas (eds.), “Erzählen müssen, um zu überwinden”. Literatura y supervivencia, Ed. Sociedad Goethe de España, 2009, pp. 143-154. ISBN: 978-84-477-1045-4.

Anna Rossell, Los orígenes románticos de la modernidad. Bernd Springer, Das selige Tal des Rheins und die goldene sonne der Kindheit. Erster Teil der Trilogie ‘Schwarz, Rot, Gold’, en La tertulia literaria de Anna Rossell, http://www.annarossell.blogspot.com, agosto, 2009.

Anna Rossell, "Stefan Zweig, Castellio gegen Calvin oder: Ein Gewissen gegen die Gewalt", en Bernd F. W. Springer, Alexander Fidora (Eds.), Religiöse Toleranz im Spiegel der Literatur. Eine Idee und ihre ästhetische Gestaltung, Lit Verlag, (Literatur Forschung und Wissenschaft, vol. 18), Wien, 2009, pp. 257-268.

Anna Rossell, Entre la historia de amor y la crónica. Hans Fallada, Pequeño hombre, ¿y ahora qué?, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 310 (septiembre 2009), p. 71.

Anna Rossell, Lo que queda de la utopía. Brigitte Burmeister, Bajo el nombre de Norma, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 311 (octubre 2009), p. 72.

Anna Rossell, Entrevista a Miquel Buch, alcalde de Premià de Mar, arran del projecte de construcció d'una mesquita a la vila, en Diari de Mataró.cat (miércoles, 21-10-2009): http://www.diaridemataro.cat/ct/entrevistes:Cos y en Diari Maresme.com (miércoles, 28-10-2009): http://diarimaresme.com/entrevistes/l%5c%27entrevista/miquel-buch/; también en infocat (13-12-2009): http://www.feshocat.cat/infocat/noticia/entrevista-miquel-buch-alcalde-premi%C3%A0-mar-en-relaci%C3%B3-la-construcci%C3%B3-la-mesquita-la-v

Anna Rossell, El alma al descubierto. Carl Spitteler, Imago, en La tertulia literaria de Anna Rossell, http://annarossell.blogspot.com/, 22-octubre-2009.

Anna Rossell, Carta oberta a un amic: sobre la llengua, la cultura i la pàtria / Carta abierta a un amigo: sobre la lengua, la cultura y la patria, en La tertulia literaria de Anna Rossell:
http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=8641865346579954026&postID=6418561998913367415 (20-11-2009)

Anna Rossell, El poder magnético de Kafka. Louis Begley, El mundo formidable de Franz Kafka, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 313 (diciembre 2009), p. 108.

Anna Rossell, Una correspondencia más. Joseph Roth, Cartas (1911-1939), en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 313 (diciembre 2009), p. 109.

Anna Rossell, Entrevista a Francesc Miralles, ganador con Àlex Rovira del Premio de Novela Ciudad de Torrevieja 2009, en La tertulia literaria de Anna Rossell, http://annarossell.blogspot.com/2009/12/entrevista-francesc-miralles-ganador_05.html (05-12-2009). Publicada también -en catalán- en: Diari Maresme (11-12-2009): http://diarimaresme.com/entrevistes/l%5c%27entrevista/francesc-miralles/

Anna Rossell, Jaume Medina, el crepuscle de la poesia, Rainer Maria Rilke: un capítol de la història literària catalana, en Revista de Catalunya, núm. 256. Nova Etapa (diciembre 2009), pp.106-109.

2010:
Anna Rossell, Maternidades frustradas, Julia Franck, La mujer del mediodía, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 314 (enero 2010), p. 74)

Anna Rossell, La cara lóbrega de la utopía. Herta Müller En tierras bajas y El hombre es un gran faisán en el mundo, en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 315 (febrero 2010), pp. 66-67. También, en rumano y en inglés, en Orizon Literar. Revista independenta de cultura contemporana / Contemporary Literary Horizon Magazine, Bucarest, Anul III - Nr. 1 (15) / enero-febrero 2010, pp. 6-8), ISSN 1844-4229.

Anna Rossell, La ferida en la paraula. Poemario, ed. Montflorit, Barcelona, 2010.

Anna Rossell, Las estaciones del horror. Saul Friedländer, El tercer Reich y los judíos. Vol. I, Los años de persecución (1933-1939) y Vol. II, Los años de exterminio (1939-1945), en Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 318 (mayo 2010), pp. 66-67. También, en rumano y en inglés, en Orizon Literar. Revista independenta de cultura contemporana / Contemporary Literary Horizon Magazine (CLHM), Bucarest, núm. 3 (17), mayo 2010, pp. 22 y ss., ISSN 1844-4229.

Anna Rossell, Cuando el inglés es yoruba. Amos Tutuola, El bevedor de vi de palma, en Bocadesapo. Revista de arte, literatura y pensamiento, mayo 2010: http://agendabds.blogspot.com/2010/05/cuando-el-ingles-es-yoruba-por-anna.html. ISSN: 1514-8351.También en: Quimera. Revista de Literatura, Barcelona, núm. 305 (abril 2009), p. 104.

Anna Rossell, Viaje de ida y vuelta a la libertad. Friedrich Christian Delius, El paseo de Rostock a Siracusa, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 319 (junio 2010), p. 75.

Anna Rossell, Un libro, un viaje. Pius Alibek, Arrels nòmades, en La Vanguardia. Culturas (23 de junio 2010).

Anna Rossell, Bartfuss, las cicatrices del horror. Aharon Appelfeld, En Bartfuss, L’Immortal, en La Vanguardia, Culturas, 22-09-2010.

Anna Rossell, La recuperación de un clásico, Miklós Bánffy, Los días contados, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 323 (octubre 2010, pp. 76-77). También, en rumano y en inglés, en Orizon Literar. Revista independenta de cultura contemporana / Contemporary Literary Horizon Magazine (CLHM), Bucarest, núm. 4 (18), julio 2010, ISSN 1844-4229.

Anna Rossell, Ludwig Hohl, la coherencia o la vida (Camino nocturno), en Quimera. Revista de Literatura, núm. 325 (diciembre 2010), p. 98.
También, en rumano y en inglés, en Orizon Literar. Revista independenta de cultura contemporana / Contemporary Literary Horizon Magazine (CLHM), Bucarest, núm. 6 (20) Nov.-Dic. 2010, pp. 42-44, ISSN 1844-4229. También en: Crítica de libros: www.criticadelibros.com.
Anna Rossell, Literatura negroafricana contemporánea, en Bocadesapo Revista de arte, literatura y pensamiento, núm. 8, diciembre 2010, ISSN: 1514-8351. También en Crítica de Libros: http://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/literatura-negroafricana-contemporanea/ (25 mayo 2012)

2011

Anna Rossell, Hans Keilson. Literatura de introspección (La muerte del adversario), en Quimera. Revista de Literatura, núm. 328 (marzo 2011), p. 75.
También, en rumano y en inglés, en Orizon Literar. Revista independenta de cultura contemporana / Contemporary Literary Horizon Magazine (CLHM), Bucarest, núm. 2 (22), marzo-abril 2011, ISSN 1844-4229. También en: Crítica de libros: www.criticadelibros.com.

Anna Rossell, Aprender viviendo. Miguel F. Villegas, Como agua entre los dedos, en Revista Literarte Digital http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/03/anna-rossell-cataluna-espanamarzo-de.html, 21-03-2011. También en Palabras Diversas: http://www.palabrasdiversas.com/palabras/vista_dentro.asp?nombre=Anna Rossell Ibern, en la revista Crítica de Libros: http://www.criticadelibros.com/ y en Revista Digital La Náusea: http://lanausea2000.blogspot.com/ (27-01-2012)
Anna Rossell, La meva mort (poema), en Vilapoética. I antología, coordinada por Micaela Serran, Parnass ediciones, Barcelona, 2011, p. 133.

Anna Rossell, Cosa de niños (microrrelato), en I Concurso de microrrelatos Lorenzo Silva, Parnass Ediciones, Barcelona, 2011, p. 27.

Anna Rossell, Microrelats (Desencontre, Mudança, Pregunta reversible, Danys col•laterals, Amina, Conversa, Exercici de lògica, Malson, La notícia, La metamorfosi), dins La Lluna en un Cove. Revista de relats de ficció, núm. 27 ISSN 1889-0997, País Valencià, 2011, pp. 60-64.

Anna Rossell, Entrevista a Joaquim Miranda i Marc Riera, en Diari Maresme, 12 abril 2011.

Anna Rossell, Cuando el dolor se hace poema. Felipe Sérvulo, Cartografía de la materia, en La Tertulia Literaria de Anna Rossell, http://annarossell.blogspot.com/2011/04/cuando-el-dolor-se-hace-poema.html, 25-04-2011. También en: Crítica de libros: www.criticadelibros.com.
Anna Rossell, La II Guerra Mundial no terminó en 1945. Hans Waal, La retaguardia, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 330 (mayo 2011), p. 75. También en: Crítica de libros: www.criticadelibros.com.

Anna Rossell, Mondomwouwé. Novel•la, Barcelona, 2011.

Anna Rossell, Berlín bajo el terror nazi. Hans Fallada, Sol a Berlín, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 332 (julio-agosto, 2011), p. 96).

Anna Rossell, Las vanguardias bajo el microscopio. Cristina Jarillot Rodal, Manifiesto y Vanguardia. Los manifiestos del futurismo italiano, Dadá y el surrealismo, en Orizon Literar Contemporan, An IV – Nr. 3 (23) / mayo-junio, 2011, pp. 50-51, ISSN 1844-4229. También en Revista de Filolgía Alemana (RdFA), Vol. 19 (2011), pp. 315-316, en Crítica de Libros: ………………… y en Bocadesapo: http://reseniasbds.blogspot.com.es/2011_07_01_archive.html (22 de julio 2011), ISSN 1514-8351.
Anna Rossell, Periodismo a pie de calle. Crónica de la posguerra alemana, en Bocadesapo. Revista de arte y literatura, domingo, 31 de julio 2011: http://reseniasbds.blogspot.com.es/2011_07_01_archive.html, ISSN 1514-8351. También en Crítica de Libros, 01-08-2011: http://www.criticadelibros.com/wp-admin/post.php?post=3095&action=edit&message=1

Anna Rossell, Un viaje musical al siglo XVIII. Miguel F. Villegas, Tocata y fuga con Bach, en Contemporary Literary Horizont Magazín / Orizont Literar Contemporan, An IV - Nr. 4 (24 / Iulie-August 2011, pp. 48-49, ISSN 1844-4229. También en Crítica de Libros: …………, en Revista Digital La Náusea: http://lanausea2000.blogspot.com/2011/12/un-viaje-musical-al-siglo-xviii-por.html (30-12-2011) y en Revista Literarte Digital: http://revistaliterartedigital.blogspot.com/2011/07/ana-rossell-espanajulio-de-2011.html (27-07-2011).

Anna Rossell, Tota una vida en un moment. Jesús Maria Tibau, Un cop de vent els despentina, en: Diari Maresme, 19-08-2011: http://diarimaresme.com/2011/tota-una-vida-en-un-moment/.

Anna Rossell, Una profecía literaria sobre el genocidio judío. Friedrich Torberg, Mía es la venganza, en Bocadesapo. Revista de Arte, Literatura y Pensamiento: http://reseniasbds.blogspot.com.es/search?q=Una+profec%C3%ADa+literaria, (08-09-2011), ISSN 1514-8351. También en: La tertulia literaria de Anna Rossell: http://annarossell.blogspot.com/2011/08/una-profecia-literaria-sobre-el.html y en Crítica de Libros: http://www.criticadelibros.com/libros-que-recomendamos/una-profecia-literaria-sobre-el-genocidio-judio/
Anna Rossell, Lloança de la diversitat / Alabanza de la diversidad (poema) y Em dol la teva veu / Me duele tu voz (poema), La noticia (microrrelato) en el blog literario Poetas de Alrededor: http://poetasdealrededor.blogspot.com/2011/06/anna-rossell.html (07-06-2011) (19-09-2011).

Anna Rossell, Nada es verdad, Karel Capek, Hordubal, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 335 (octubre, 2011), p. 76).

Anna Rossell, Filosofía en clave de novela negra, Friedrich Dürrenmatt, La promesa, en Bocadesapo. Revista de Arte, Literatura y Pensamiento http://reseniasbds.blogspot.com.es/search?q=Anna+Rossell , 26-10-2011, ISSN 1514-8351.

Anna Rossell, Regresión romántica a un pasado mítico. Sjón, Maravillas del crepúsculo, en Quimera. Revista de Literatura, núm. 336 (noviembre, 2011), p. 65. También en Bocadesapo http://reseniasbds.blogspot.com.es/search?q=Anna+Rossell (13-11-2011), ISSN 1514-8351.

Anna Rossell, Quadern Malià / Cuaderno de Malí. Poemario, Barcelona, 2011.

Anna Rossell, La maestría de la sencillez, Retrato de la madre de joven, de Friedrich Christian Delius, en Bocadesapo. Revista de arte, literatura y pensamiento, martes, 27 diciembre 2011 http://reseniasbds.blogspot.com.es/search?q=Anna+Rossell, ISSN 1514-8351.

Anna Rossell, Deixar el racó de món del qual jo vinc –poema-, en: Álora, La bien cercada, núm. 28 (diciembre, 2011) ISBN: 1889-2280, Ed. del Ayuntamiento de Álora (Málaga).


2012:
Anna Rossell, Cincelando la palabra. Marcelo Díaz, Mapa de costas, en Quimera. Revista de literatura, núm. 338 (enero, 2012), p. 74. También en Palabras Diversas, núm. 33: http://www.palabrasdiversas.com/palabras/vista_dentro.asp?nombre=Anna Rossell Ibern


Anna Rossell, Aquellos años grises, (España 1950-1975) -novela-, Ed. ACEN, 2012.

Anna Rossell, El final de la utopía. Uwe Tellkamp, La Torre, en Quimera. Revista de literatura, núm. 342, mayo 2012, p. 77. También en Crítica de Libros: http://www.criticadelibros.com/?s=La+torre&submit=BUSCAR (30-04-2012). También en Contemporary Literary Horizon (viernes, 18 de mayo 2012): http://contemporaryhorizon.blogspot.com.es/, en Revista Literarte, soporte papel (Año 11, núm. 38) y digital: http://revistaliterartedigital.blogspot.com.ar/2012/05/anna-rossellmayo-de-2012.html (miércoles, 23 de mayo 2012), en Palabras Diversas (Sección Puntos de vista), nº 36, 15 de julio 2012: http://www.palabrasdiversas.com/palabras/vista_dentro.asp?nombre=Anna Rossell Ibern (AQUESTS DOS ÚLTIMS FALTA INTRODUIR A CEDRO)

Anna Rossell, La nostalgia eterna como ideal poético. Felipe Sérvulo, La niña de la colina, en Quimera. Revista de literatura, núm. 342, mayo 2012, p. 75. También en Crítica de Libros: http://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/la-nostalgia-eterna-como-ideal-poetico/ (30-04-2012) y en Revista Literarte, soporte papel (Año 11, núm. 38) y digital: http://revistaliterartedigital.blogspot.com.ar/2012/05/anna-rossellmayo-de-2012.html (miércoles, 23 de mayo 2012) y en Palabras Diversas (Sección Puntos de vista), nº 36, 15 de julio 2012: http://www.palabrasdiversas.com/palabras/vista_dentro.asp?nombre=Anna Rossell Ibern (AQUEST FALTA INTRODUIR A CEDRO)

Anna Rossell, Una divertida lección de historia. Miguel F. Villegas, La cruz de sangre, en: Crítica de Libros http://www.criticadelibros.com/sin-clasificar/una-divertida-leccion-de-historia/ (28-05-2012).También, en español y en rumano, en: Orizon Literar Contemporan, An V-Nr. 3 (29) / mayo-junio 2012, pp. 21-22.

Anna Rossell, Cantata de Risto i Aisha, obra teatral-concierto, estrenada en Vilassar de Dalt, Teatro del Casal Popular, 7 y 8 de julio 2012, con la Coral Mareny, bajo la dirección musical de Tomeu Quetgles Roca. Actors Joan Salvi Tió y Nuri Solé Fàbrega, director escénico José María Paraje Usandivaras.

Anna Rossell, La verdadera historia está en los repliegues. Joseph Roth, Història d’un home senzill, en Quimera. Revista de literatura, núm. 345/346, agosto/septiembre 2012, p. 108.

Anna Rossell, Porque somos aún nuestros ancestros. José Florencio Martínez, Teseo no saldrá del laberinto, en Quimera. Revista de literatura, núm. 345/346, agosto/septiembre 2012, p. 98.

V.V.A.A., IndignHADAS (Antología poética), Urania Ediciones, 2012, ISBN 13: 978-84-940495-1-4

Anna Rossell, La razón personal, última instancia de la moralidad. Bernhard Schlink, Mentiras de verano, en Quimera. Revista de literatura, núm. 348, noviembre, 2012, p. 80.

Anna Rossell, Desenmascarar la consciencia. Ödön von Horváth. El eterno pequeñoburgués, en Quimera. Revista de literatura, núm. 348, noviembre, 2012, p. 78.

Anna Rossell, Vender la piel del oso antes de cazarlo. Martin Mosebach, El príncipe de la niebla, en Quimera. Revista de literatura, núm. 349, diciembre, 2012, p. 66.

Anna Rossell, Un exponente del realismo alemán. Theodor Fontane. Jenny Treibel, en Quimera. Revista de literatura, núm. 350, enero, 2013, p. 60. (Publicado erróneamente bajo la autoría de Óscar Carreño).

Anna Rossell, Àlbum d'Absències (Poemario), Ed. Playa de Ákaba, 2013.

Anna Rossell, Literatura vanguardista de 'fin de siècle'. Arthur Schnitzler, Médico de balneario, en Quimera. Revista de literatura, núm. 352, marzo, 2013, p. 62.


OBRA INÉDITA

Anna Rossell, Viaje a la tierra roja (Libro de viaje a Togo y Benín).

BLOG DE ANNA ROSSELL. LA TERTULIA
http//: annarossell.blogspot.com
No hay comentarios:

Publicar un comentario